Back40 Shorty Results -- 2015

Shorty Finishers Overall

1 CHAD MEYER Shorty 2:16:06
2 ERIK GLOOD Shorty 2:20:19
3 SCOTT OSSENFORT Shorty 2:20:20
4 DOUG GOKIE Shorty 2:38:55
5 ROBBY CHAVIRA Shorty 2:41:53
6 NICHOLAS MASSINE Shorty 2:45:47
7 MICHAEL VOLOSIN Shorty Fat Bike 2:46:24
8 BRENT KERTZMAN Shorty 2:47:10
9 BRENT BRADLEY Shorty 2:48:18
10 BOE FINKBEINER Shorty 2:51:04
11 SCOTT ATYEO Shorty 2:57:49
12 BRANDON MOORE Shorty 2:59:29
13 PAUL RISS Shorty Fat Bike 3:00:36
14 BRENT BENGSTON Shorty 3:00:57
15 JAMES BRUNSCH Shorty 3:01:40
16 MATTHEW CARLSON Shorty 3:12:18
17 TIM EDWARDS Shorty 3:12:24
18 PHIL SWANEY Shorty 3:15:09
19 TODD OSSENFORT Shorty 3:20:26
20 EZRA MCBRIDE Shorty 3:24:22
21 POLLY BEEBOUT Shorty 3:25:41
22 DAWN MEYER Shorty 3:30:20
23 PATRICK PERSON Shorty 3:30:21
24 MAGGIE KAY MCBRIDE Shorty 3:32:54
25 JONAS WEISS Shorty 3:43:13
26 RANDALL FOUDRAY Shorty 3:49:52
27 LUTHER NIELSON Shorty 3:54:31
28 JOHN FITZGERALD Shorty 3:54:31
29 THOMAS PALM Shorty 4:00:16
30 RIIS CHRISTENSEN Shorty 4:03:16
31 CORDELL JORDAN Shorty 4:03:16
32 MIKE GIBSON Shorty 4:06:00
33 CHAD SCHONE Shorty 4:06:01
34 SCOTT CARLSON Shorty 4:06:10
35 ALEX VONDERAU Shorty 4:16:27
36 PETER VONDERAU Shorty 4:16:27
37 DEAN KOWALIK Shorty 4:41:18
38 HANK KOWALIK Shorty 4:41:22
39 DAVID KLOPFENSTEIN Shorty 5:06:33
40 ROBERT WILLIAMS Shorty 5:13:00

Back to top

Shorty Fat Bike

1 MICHAEL VOLOSIN 2:46:24
2 PAUL RISS 3:00:36

Back to top

 

Shorty Men -- Age 60+

1 TIM EDWARDS 3:12:24
2 DAVID KLOPFENSTEIN 5:06:33

Back to top

 

Shorty Men -- Age 50-59

1 BRENT KERTZMAN 2:47:10
2 PHIL SWANEY 3:15:09
3 TODD OSSENFORT 3:20:26
4 JONAS WEISS 3:43:13
5 RANDALL FOUDRAY 3:49:52
6 JOHN FITZGERALD 3:54:31
7 DEAN KOWALIK 4:41:18

Back to top

 

Shorty Men -- Age 40 - 49

1 CHAD MEYER 2:16:06
2 SCOTT OSSENFORT 2:20:20
3 DOUG GOKIE 2:38:55
4 ROBBY CHAVIRA 2:41:53
5 BRENT BRADLEY 2:48:18
6 BRANDON MOORE 2:59:29
7 BRENT BENGSTON 3:00:57
8 JAMES BRUNSCH 3:01:40
9 PATRICK PERSON 3:30:21
10 MIKE GIBSON 4:06:00
11 SCOTT CARLSON 4:06:10
12 PETER VONDERAU 4:16:27
13 ROBERT WILLIAMS 5:13:00

Back to top

 

Shorty Men -- Age 30-39

1 ERIK GLOOD 2:20:19
2 NICHOLAS MASSINE 2:45:47
3 BOE FINKBEINER 2:51:04
4 SCOTT ATYEO 2:57:49
5 CHAD SCHONE 4:06:01

Back to top

 

Shorty Men -- Junior (18 and under)

1 MATTHEW CARLSON 3:12:18
2 EZRA MCBRIDE 3:24:22
3 LUTHER NIELSON 3:54:31
4 RIIS CHRISTENSEN 4:03:16
5 CORDELL JORDAN 4:03:16
6 ALEX VONDERAU 4:16:27
7 HANK KOWALIK 4:41:22

Back to top

 

Shorty Women -- Age 50-59

1 POLLY BEEBOUT 3:25:41

Back to top

 

Shorty Women -- Age 40-49

1 DAWN MEYER 3:30:20

Back to top

 

Shorty Women -- Age 19-29

1 MAGGIE KAY MCBRIDE 3:32:54

Back to top